KIES voor het Kind

KIES voor jou! online thema scholing

Terug naar overzicht

KIES voor jou! - KIES 18 - 25 jaar

Informatie

Een speciale online thema scholing over scheiding bij ouders van 18-25 jarigen. KIES voor jou! is voor KIES coaches, (KIES)mediators, psychologen, mentoren en (studie)begeleiders van studenten en jong volwassenen.

Met kennis en een tool voor 18-25 jarigen met gescheiden ouders beter in gesprek over wat voor hen speelt. Studenten en jong volwassenen kunnen ook kind zijn met gescheiden ouders. Lange tijd is deze groep niet gezien en is de problemtiek waarmee zij te maken hebben niet onderkent.

Sinds 2018 heeft het Expertisecentrum Kind en Scheiding ism studenten Christelijke Hogeschool Ede en in 2019 ism een student Universiteit Utrecht een behoefte onderzoek onder studenten gedaan. Het onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek in samenwerking met de Universiteit Utrecht 'Waar hoor ik thuis?'
In samenwerking met het Expertisecentrum Kind en Scheiding hebben de studenten tijdens het afstudeeronderzoek CHE ook een tool ontwikkeld voor KIES coaches, mentoren en studentenbegeleiders van opleidingen en andere studenten en begeleiders, hulpverleners en coaches van jong volwassenen.

In een interessante trainingsdag ontvangen de deelnemers veel informatie en handreikingen voor het beter aansluiten bij de behoefte van studenten en jong volwassenen met gescheiden ouders en een tool om in gesprek te gaan en blijven over de themas die voor hen spelen. Na deze dag ontvangt de deelnemer een KIES 18-25 certificaat en staat daarmee vermeld op de website.

Programma

Deze training vindt online plaats van 09:00-12:30 uur


Verkennen van de doelgroep en de problematiek van studenten en jong volwassenen met gescheiden ouders, en het tussen deelnemers van deze themadag delen van ervaringen.


Nieuwe kennis, meer inzichten en een nieuwe KIES tool beschikbaar in de KIES kennis- en materialenbank. 

Download Brochure

Trainers:

Locaties: