KIES op Aruba

KIES op Aruba

 
 
 
Mooie projecten, in het belang van het kind, mee waar maken, dat doen we graag!
 
-Expertisecentrum Kind en Scheiding-
 


Op uitnodiging van de regering van Aruba traint het Expertisecentrum Kind en Scheiding in maart 2023, 62 profssionals op Aruba in het werken met de methodiek bij KIES Mediation, het werken met het KIES Kindplan, en het werken met KIES 7-12 jaar en 13-17 jaar.

 

Het Bureau van het Ministerie van Justitie van Aruba heeft besloten scheidende ouders te stimuleren om tot een goed ouderschapsplan te komen. Op landsniveau wordt vanaf 2018 door middel van onderzoek en afstemming met verschillende betrokken diciplines een totaal aanpak opgezet: Plan di Major,  waarbij wetgeving aangepast wordt en nieuwe faciliteiten geboden worden waardoor binnen de hulpverlening aan ‘ownership’ en vaardigheden gewerkt wordt en de inzet van preventieve zorg en hulpverlening voor kinderen en ouders die een scheiding meemaken, worden versterkt. Het onderdeel van van deze nieuw op te zetten zorgstructuur waarvoor Aruba heeft gekozen, is het werken met KIES Mediation, KIES en het KIES Kindplan.

KIES is een door de Universiteit Utrecht wetenschappelijk bewezen interventie. KIES wordt in het rapport van de ombudsman genoemd en is als effectief bewezen jeugdinterventie opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut waardoor Aruba KIES als programma voor de Arubaanse context wil introduceren binnen 'Plan di Major'. Daarvoor wil de regering een aantal onderwijsgevenden, jeugdhulpverleners, advocaten en mediators op Aruba scholen in de methodiek die Expertisecentrum Kind en Scheiding heeft ontwikkeld en bekend is onder de naam KIES, Kinderen In Een Scheiding.

Uit onderzoek op Aruba blijkt dat naast kinderen in de leeftijd 7 tot 12 jaar ook bij jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar behoefte is aan ondersteuning en begeleiding bij scheiding. Voor het realiseren van voortgezet ouderschap na scheiding en het komen tot een werkende omgangsregeling voor ouders en kinderen, is er behoefte aan versterking. Het is belangrijk dat het kind een actieve stem krijgt in het proces. Aan de hand van KIES mediation en het KIES Kindplan kunnen advocaten en mediators de begeleiding van ouders en het voeren van een kindgesprek beter aangaan. Ook is KIES begeleiding voor kinderen vanaf 7-17 jaar en het bieden van informatie en psycho-educatie aan ouders op scholen en in jeugdzorg opgenomen in de nieuwe zorgstructuur.Het project 'Plan di Major' zal worden gevolgd door zowel de Universiteit op Aruba als de Universiteit Utrecht. Bij de start van dit plan is een congres georganiseerd waar het Expertisecentrum Kind en Scheiding aan bijdraagt.

 


KIES werkt samen met