KIES Inclusief

KIES Inclusief

‘Ouders willen ten diepste in hun hart dat het vooral goed gaat met hun kind. 

Kinderen willen ten diepste in hun hart dat het goed gaat met hun ouders. 

Precies dat gaat bij een scheiding vaak niet goed’

-Expertisecentrum Kind en Scheiding- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Begeleiding bij scheiding voor het gezin 

De KIES Mediator geeft begeleiding aan de leden van het gezin, ouders en kind. De KIES Mediator is altijd meervoudig partijdig of liever gezegd neutraal ten opzichte van de conflict eigenaars.
De rol van de KIES Mediator is naast een neutrale begeleider en bemiddelaar er om het recht en belang van het kind veilig te stellen. Het systeem van herkomst blijft belangrijk en een noodzakelijk uitgangspunt.

Wie is de KIES Mediator?
De KIES Mediator is vaak de eerst betrokken professional bij de scheiding en heeft daarmee ook een taak in het nemen van de regie voor het oorspronkelijke gezin.
De KIES Mediator is daarmee een belangrijke schakel naar andere professionals die zo nodig betrokken kunnen worden. Dat kan zijn een KIES professional of andere (jeugd)hulpverlener, de Raad voor de Kinderbescherming maar ook een fiscalist of nog andere discipline.

Proces van de KIES Mediation
Na het totale proces van de begeleiding blijft de KIES Mediator ook nog het aanspreekpunt van de betrokkenen. Zo kan de KIES Mediator in een andere fase bij nieuwe vragen of behoeftes doorverwijzen naar de juiste begeleidingsbehoefte voor dat moment. Kinderen laten bijvoorbeeld vaak pas na een tijdje van herwonnen rust bij ouders pas hun eigen problemen zien. Dit is vaak een aanleiding voor nieuwe conflicten tussen ouders. De KIES Mediator kan ouders bijvoorbeeld wijzen op KIES begeleiding voor het kind op school of elders of opnieuw een bemiddelingsgesprek voeren.

Bij KIES Mediation verbinden we een band die ook kan breken bij een scheiding. Dat doen we voor kinderen, als kind en voormalig partners, als ouders van hun kind’Scheiden in verbinding
Met het KIES Mediation verbinden we ouders en kinderen vanaf het begin van de scheiding, i.p.v. dat ongemerkt ook een breuk ontstaat in de verbinding tussen ouders en kind.

Het proces dat gaande is van voor de scheiding wordt afgerond zodat dit geen rol kan (gaan) spelen bij het regelen van de omgang. Een werkend en gezond ouderschapsplan kan dan ook alleen gerealiseerd worden in een inclusieve scheiding waarbij alle direct betrokkenen vertegenwoordigd zijn.

De KIES Mediator stelt de ontwikkeling en een gezonde verbinding van kind en ouders voorop en steunt en stuurt ouders naar het oplossen van hun pijn en conflict naar de inzichten en belangen over hun kind. Er komt structuur in de scheiding doordat de belangen van ouders en kind gescheiden wordt en ouders in een ander perspectief moeten besluiten.

De ouders en het kind gaan vooraf akkoord dat de KIES Mediator waar er in de begeleiding geen afstemming door de ouders wordt bereikt, de KIES Mediator een aanbeveling en advies geeft dat de belangen van het kind vooropzet.
Wanneer een van beide ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, kan een KIES Mediator niets afdwingen. Bij deze conflicten moet de rechter een besluit nemen. Wanneer de KIES Mediator naast mediator ook advocaat is, kan deze de eigen besluiten vanuit de begeleiding voorleggen aan de rechtbank.

Sinds wanneer bestaat begeleiding voor de te regelen omgang? In 2007, nog voordat het ouderschapsplan verplicht werd, verkende het Expertisecentrum Kind en Scheiding de begeleiding van kinderen en ouders bij scheiding, anders dan enkel op juridisch vlak. We kozen er voor om de begeleiding van het gezinssysteem bij scheiding,  beide ouders én kind, vanaf het begin van de scheiding mogelijk te maken. In 2008 zijn de eerste KIES professionals in de begeleiding van de omgang een het realiseren van een kindvriendelijk ouderschapsplan getraind.

In 2017 werd KIES Mediation onder de naam KIES Mediation een feit. Op de dag van de scheiding in 2022 is de officiële dag dat het KIES Kindplan aan KIES Mediation is gekoppeld. De begeleiding van scheidingen door KIES Mediation en met het KIES Kindplan, is dan mogelijk in lijn zijn met het VN Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.

Samenwerken als vertrekpunt
Wat nodig is voor ouders en kinderen in een scheiding, dát is waar het om gaat. Professionele begeleiding en effectieve hulp. Inclusieve scheidingen worden dan ook gerealiseerd door inclusief werkende professionals. KIES Mediators werken of samen met een lokale of regionale expertgroep van professionals en/of ze hebben ze de rol van verwijzer naar de juiste connecties die verder kunnen oppakken.
Zoals ook bij de KIES jeugdprofessionals, is de functie van KIES Mediator is niet specifiek met één discipline afgebakend. De KIES Mediation kan zowel advocaat en/of een mediator zijn. Ook zijn er andere juridisch bemiddelaars die KIES Mediator zijn en met hun begeleiding werken volgens de uitgangspunten en werkwijze van KIES Mediation. Elke scheiding én elke betrokkene is anders. Het gaat er bij KIES Mediation om, dat er altijd afgestemd wordt op wat het werkelijke belang is voor het kind, ze kennis hebben opgedaan voor de eerste fase van de scheiding over de processen bij zowel ouders als kind en ook de kinderen spreken. Volwassenen zijn en blijven verantwoordelijk voor hun welzijn en toekomst.

 

 

 

 


KIES werkt samen met