Expertisecentrum Kind en Scheiding

Expertisecentrum Kind en Scheiding

             

 

Direct naar onze mensen
Snel door deze pagina heen: 

Het Expertisecentrum kind en Scheiding
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding is dé plek waar professionals regionaal en domein overstijdend samenwerken en verbinden in het werken en bereikbaar zijn voor kinderen, jongeren en ouders in een scheidingsituatie.
Vanuit deze organisatie wordt informatie over scheiding geboden over en voor kinderen, jongeren, volwassenen, professionals en instanties.

Via de homepagina van de website zijn KIES professionals te vinden en direct te benaderen. De KIES professionals bieden begeleiding en hulp met KIES programma's vanuit hun expertise, KIES certificering en eigen instantie in Nederland of daarbuiten. 

KIES Academie
Het
Expertisecentrum Kind en Scheiding, ontwikkelt KIES programma's en geeft vanuit de KIES Academie scholing en trainingen aan professionals en instanties. Deze scholing en trainingen hebben als doel kinderen bij scheiding te ontlasten en hulp te bieden zodat zij een zo onbelemmert mogelijke ontwikkeling door kunnen maken.

KIES professionals coachen kinderen bij het proces dat ze meemaken, zorgen dat ze zelf leren vertellen wat lastig voor hen is en helpen hen zo nodig daarbij. Naar volwassenen vertolken zij de stem van het kind bij scheiding en verstrekken informatie of geven advies.

Voor instanties en maatschappelijke doelen, zetten KIES coaches zich in voor de verbetering van de positie van het kind bij scheiding en maken van beleid dat kinderen recht doet. Door professionals optimale en up tot date tools te bieden bij de begeleiding van kind en ouders bij scheiding situaties, kunnen zij hulp bieden met KIES

Verbinden of er alleen voor staan
Geen enkel kind en geen volwassene zou er bij scheiding alleen voor moeten hoeven staan. Een scheiding is een pittige periode waarin verlies, onmacht en zorgen spelen. Betrokkenen kunnen zich erg eenzaam voelen in hun ervaringen.
Professionals kunnen moeite hebben met deze verliessituaties. Ze kunnen onmacht voelen, zich zorgen maken of bijvoorbeeld handelingsverlegen zijn. Vaak ontbreekt het hen aan de juiste kennis en tools om professioneel en effectief aan te sluiten bij problematieke en de hulpvraag.

Bij het Expertisecentrum Kind en Scheiding kunnen professionals zowel op de trainingen maar ook daara delen en leren van en met elkaar. In de online omgeving, het KIES kennis platform en de materialenbank, vinden KIES professionals ook na hun certificering zelf ondersteuning. Zo optimaliseren we de hulp en dragen we bij aan zo zorgeloos mogelijke scheidingen voor iedere betrokkene.

KIES International
Het
Expertisecentrum Kind en Scheiding geeft KIES trainingen aan professionals en  organisaties in het binnen en buitenland. Er zijn KIES professionals werkzaam in landen als Amerika, Aruba, Duitsland en Spanje. 

Scheiding en KIES
Het aantal scheidingen in Nederland neemt elk jaar toe. Elke scheiding is anders, een gemiddelde scheiding situatie bestaat eigenlijk niet. Er is al dan niet sprake van een complexere situatie met al dan niet moeizame communicatie.

Hoe een scheiding situatie ook is, iedereen die betrokken is beleeft de scheiding situatie op zijn of haar eigen manier. Ook kinderen en jongeren hebben hun eigen beleving van wat ze meemaken. Ouders kunnen beleven misschien dat ze een gemiddelde scheiding hebben en de dingen goed regelen, terwijl hun kinderen iets anders ervaren.

Kinderen en jongeren kunnen veel last ondervinden van een scheiding. Hoe ze er mee om moeten gaan weten ze niet zomaar vanzelf.  Het is vaak al fijn om herkenning te vinden bij leeftijdgenoten en erkenning te krijgen, dat wat ze denken, voelen en vinden helemaal niet zo gek en vreemd is.

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding ontwikkelde de erkende en wetenschappelijk onderbouwde en onderzochte en effectief bewezen methodiek KIES voor kinderen en ouders om beter om te gaan met de gevolgen van een scheiding.

In Nederland maken per jaar ongeveer 86.000 kinderen een scheiding mee. 16.000 kinderen hebben te maken met wat onder de noemer vechtscheiding van hun ouders valt. Van veel van deze kinderen is niet bekend hoe de situatie werkelijk voor hen is. In elke scheiding situatie blijven ouders, opvoeders van hun kind(eren). In hoe ze omgaan met elkaar zijn ze al dan niet bewust een voorbeeld voor de kinderen in het omgaan met anderen. Kinderen kunnen door de ervaringen die ze mee krijgen bij een scheiding, ongewenste boodschappen, zorgen, vragen en gedachtes overhouden aan een periode waarbij de scheidingsituatie nog weinig een voor kinderen wenselijke balans heeft. Ook als er al wel zo'n balans is, kunnen kinderen nog reageren op wat ze hebben meegemaakt en hebben ervaren.

Voor elk kind dat een scheiding meemaakt is het belangrijk de mogelijkheid te hebben om te leren hoe ze beter kunnen omgaan met de scheiding situatie, met zichzelf en met beide ouders. Voor ouders is het belangrijk dat kinderen aan hen kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is zodat zij (weer) goede opvoeders kunnen zijn in de vaak steeds veranderende situatie van een scheiding. KIES professionals helpen kinderen deze vertolking te maken naar zichzelf, hun ouders en anderen. Ook helpt KIES kinderen en ouders elkaars perspectief beter te kunnen begrijpen zodat kinderen kind kunnen blijven en ouders hun rol als ouders kunnen oppakken.

De aantallen kinderen en jongeren die betrokken zijn bij de scheiding van hun ouders, vragen aandacht van professionals, instanties en plaatstelijke en landelijke overheden. Efficiente, effectieve en maatwerk informatie en begeleiding is noodzakelijk en wordt geboden vanuit de KIES methodiek.

  • Ga hier direct naar contact met een KIES professional voor informatie en een gesprek of hulp.
  • Ga hier naar de KIES academie en meer informatie over opleidingen.

 
KIES werkt samen met