KIES Mediation

KIES Mediation


Wat is KIES Mediation?
KIES Mediation staat voor Kinderen In Een Scheiding Mediation.
Het is de bemiddeling bij scheiding die niet alleen voor en tussen ouders is maar waarbij ook het kind participeert.
De KIES Mediator is een specialist, advocaat of mediator, die een kinderaantekening heeft behaaald door middel vaan certificering met de wetenschappelijk onderbouwde, door de Universiteit Utrecht ondrzochte en effectief bewezen methodiek KIES.

Wanneer KIES Mediation?
Voor elke ouder die gaat scheiden en hun kind recht willen doen bij scheiding én ouders die het perspectief en belang van hun kind niet of minder in beeld hebben, is KIES Mediation mogelijk.
Ouders kunnen zelf contact opnemen met een KIES Mediator of worden verwezen door een rechter alvorens er een uitspraak komt van de rechtbank voor de omgangsregeling.

Waarom juist KIES Mediation
Jarenlang was er bij scheiding enkel de focus op volwassenen. Sinds 2002 zijn we ons bewust dat kinderen ook een partij zijn bij de scheiding en dat het meemaken van de scheiding van ouders grote impact heeft op hun ontwikkeling en het vervolg van hun leven. Om de impact te verkleinen en zorg te dragen dat kinderen zo min mogelijk negatieve gevolgen dragen door de scheiding van hun oudeers is er KIES. Door in de eerste fase van de scheiding direct ook de positie van het kind serieus te nemen en professioneel te begeleiden, sterkt dit de band met beide ouders na scheiding en voorkomt het onnodige problemen.

Gaan scheiden met KIES Mediation
Wanneer je gaat scheiden voelen de meeste mensen zich midden in een life changing event. Er volgt een periode waarin je emotioneler bent en tegelijkertijd van alles anders gaat dan ooit tevoren. Ook wil je misschien na het definitieve besluit ook echt je eigen weg kunnen gaan. En dat kan niet zomaar, uit elkaar gaan, dat is een proces waarbij zorgvuldig omgaan met je kind, jezelf en de ander en alles wat jullie te regelen hebben, centraal komt te staan. Met KIES mediation helpt de KIES Mediator al dan niet in samenwerking met een KIES coach, jullie om ook de wensen en behoeftes van je kind te horen, niet te strijden tegen elkaar, maar met het zoeken van een oplossing en nieuwe vorm van opvoeden van jullie kind(eren). Bij de begeleiding met KIES Mediation staat het kind centraal bij alles wat je hebt te regelen en af te stemmen over het kind. Er is standaard de mogelijkheid voor een Mediation KIES Kindgesprek en te werken met het KIES Kindplan.

Contact met een KIES Mediator? Ga naar 'Ik zoek informatie'

Voorbeeld van een KIES Mediation
KIES mediators maken het verschil door alle direct betrokkenen, ex partners én kinderen, goed te begeleiden bij hun scheiding. 
In het begeleidingsproces betrekt de KIES mediator, een  advocaat of mediator die een specialistische verdiepingsmodule heeft gevolgd, het kind bij het regelen van de scheiding. De KIES Mediator maakt gebruik van op de leeftijd en ontwikkeling van het kind afgestemde en voor hun praktijk toegevoegde expertise en tools.

De behoefte van het kind, het belang van het kind en dat wat verstandig is om voor de afstemming van het ouderschapsplan met oog voor de ontwikkeling van het kind en behoeftes op termijn, komt bij KIES Mediation samen in een ouderschapsplan dat meer kans heeft van slagen.
De mediation is gericht daarmee niet alleen op alle partijen maar helpt ouders aan een goede nieuwe start en bij het onderscheiden van partnerschap en ouderschap. Door het KIES Kindgesprek en het werken met een KIES Kindplan wordt aan kinderen recht gedaan en hen een betere start voor het leren omgaan met de situatie van de scheiding geboden.

Een verleden heb je. 
Een toekomst kun je maken"

KIES Mediator Irma Wonink werkte mee aan het programma 'Liefde is' met Sophie Hildebrand. Haar clienten Obbe en Roos worden gevolgd in hun scheidingsproces. De ex-partners en liefdevolle ouders van hun kinderen geven aan dat ze blij zijn dat het regelen van de scheiding voorbij is maar ook dat ze dankbaar zijn dat ze zo goed door dat proces heen zijn geholpen.


Illustratie Amber Wildeman

Informatie van de overheid
Waarom kiezen voor mediation bij een scheiding?

Uiteen gaan als partners. Samen verder als ouders
Helemaal verbreken van een relatie, als je kinderen hebt, is niet helemaal mogelijk. De liefdesrelatie met je partner is dan wel over, tegelijkertijd blijft je verbonden door jullie kinderen. Je krijgt een andere positie naast elkaar als opvoeders en ouders van jullie kind(eren). Die nieuwe verbinding vorm geven is spannend en kan best heel lastig zijn.
Scheiden gaat over afronden, afsluiten en opnieuw verder gaan in veranderende posities en rollen. Scheiden van je partner is immers ook scheiden van een leven met elkaar. Het is de mooiste optie om voor te kiezen, om fijne herinneringen, ondanks alles, toch te proberen te bewaren. Misschien kun je toch koesteren wat ooit waardevol voor je was. Dat staat los van de nieuwe situatie. Het is vooral geweldig wanneer je in staat bent om alles wat minder prettig of ronduit vervelend was, te 'parkeren' en in je rol en taak als ouders kunt handelen voor de toekomst van jullie kind(eren).
Zeker in het prille begin kan het veel moeite kosten om je daar toe te zetten. Toch is dat in het belang van iedereen, ook voor jullie eigen toekomst. Alle inzet doe je natuurlijk, dat blijft, niet in de laatste plaats voor de kinderen.
Vergeet niet dat ieder van jullie een eigen proces doorgaat. De een kan al toe zijn aan een nieuw leven terwijl de ander nog in zak en as zit. Uiteindelijk komt er weer een balans voor jouw leven!

" Wat is de pijn achter de boosheid?"

Behoefte aan meer informatie of een afspraak? Neem dan contact op met een erkende en gecertificeerde KIES Mediator in je eigen regio.

Foto Monique Claes

Voor professionals
Ook KIES Mediator worden? Het Expertisecentrum Kind en Scheiding heeft als doel kinderen en jongeren te ontlasten bij het meemaken van de scheiding situatie van hun ouders. Daarnaast om hun ouders goed te informeren en begeleiding en hulp te bieden. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding traint daartoe professionals in het werken met KIES programma's vanuit de basis van de erkende en door de Universiteit van Utrecht onderzochte en effectief bewezen methodiek KIES. Meer informatie voor professionals is te vinden onder 'Opleidingen' en bij Academie, op de homepage.


KIES werkt samen met