Instanties

Instanties

" It takes a village to raise a child" 

Gastcollege Erasmus Universiteit Utrecht

"Laten we samenwerken aan preventie en hulp. Laten we vooral aansluiten bij kinderen zodat ze zonder schade kunnen opgroeien en zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen."

Congres 5 jaar KIES - Zin Vught

Scheiding en instanties
Als individu, als maatschappij en als instanties hebben we allen te maken met scheiding. Bijna overal kom je wel gevolgen van scheiding tegen.
Van uitvoerende instantie voor juridische begeleiding bij scheiding, in het onderwijs, zorg, hulp en begeleiding aan kinderen en ouders tot aan rechtbanken, gemeentes, werkgevers en verzekeraars.

De impact van scheiding op individuen, families, groepen en instanties is overal merkbaar. In meer of mindere mate zijn de gevolgen van invloed en kan het ongemak, verdriet en zorgen op verschillend vlak met zich mee brengen. Naast de emotionele kant, dragen veel organisaties en ook de maatschappij ook een grote last.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk om scheidingen zo min mogelijk negatief van invloed te laten zijn en de gevolgen voor individu, maatschappij en organisaties te beperken. Dat vraagt om een efficiente en effectieve aanpak en preventie en om korte lijntjes naar informatie, begeleiding en hulp.

Ga naar 'Ik zoek informatie'

Elke instantie die werkt met of voor kinderen en hun gescheiden ouders kan de keuze maken om bij te dragen aan de inzet van effectief bewezen jeugdhulp. Of je nu verwijst, uitvoert of zorg draagt voor de financiering, met elkaar dragen we bij aan de toekomst van elk kind en diens toekomst' 


Illustratie Amber Wildeman

Instanties die te maken hebben met scheiding en waarvoor het Expertisecentrum Kind en Scheiding en KIES iets voor kan betekenen zijn o.a. gemeentes, huisartsenposten, ziekenhuizen en overige gezondheidsinstanties, hulpverleningsorganisaties, kinderopvang, mediatiors en familiereacht advocaten, peuterspeelzaal, scholen, jeugdzorginstellingen en woonvormen en werkgevers. Er is op deze website verwijzing naar hulpaanbieders met KIES te vinden. Ook  worden colleges, presentaties voor rechtbanken en lezingen en deelsessies bij congressen of lezingen verzorgd door KIES professionals. 

"Kinderen ontlasten bij scheiding. Daar begint alles mee en werken we dan ook graag aan mee."


Avans Hoge School Breda

 

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding onderzoekt, ontwikkeld, traint professionals en geeft informatie over de belangen en beehoeftes van kinderen met gescheiden ouders. Dat doen we door KIES te bieden bij verschillende instanties.
Instanties die het volgende KIES icoon voeren, werken jaarlijks met KIES.

 KIES Mediation

 KIES School
 
 KIES Jeugdhulp 
 
 KIES Zorg en Opvoeding
 
 KIES Onderwijs & kinderopvang 

 KIES Werkgever

 KIES 
Gemeente


 KIES 
Overig

Voor vragen en informatie voor overige mogelijkheden, mail naar het Expertisecentrum Kind en Scheiding info@kiesvoorhetkind.nl


Zwolle - workshop gemeente, politie, maatschappelijk werk e.a.

Workshop Humanitas 's-Hertogenbosch


Studiedag gemeente en organisaties Lelystad


Workshop Humanitas Zeeland


KIES werkt samen met