KIES voor het Kind

KIES webinar school en scheiding

Terug naar overzicht

Webinar over de rol van de basisschool bij scheiding

Informatie

Voor wie: leerkrachten, onderwijsassistenten, intern-begeleiders, stagiaires in het basisonderwijs en ander onderwijspersoneel.

Gezien het grote en groeiend aantal scheidingen die plaatsvinden, vraagt het thema scheiden ook op school aandacht. Gemiddeld hebben 1 op de 5 kinderen in de klas gescheiden ouders. Scholen hebben dus dagelijks te maken met dit thema. De effecten die scheidingen op kinderen hebben, worden ook binnen scholen steeds zichtbaarder. Dit maakt dat niet alleen de betreffende kinderen er mee te maken hebben, maar ook hun klasgenoten. Het is daarom belangrijk dat scholen hier op een deskundige manier mee om gaan. Voor scholen kan het echter een zoektocht zijn welke rol en verantwoordelijkheid je hebt met betrekking tot dit thema. Het is belangrijk dat leerkrachten, ib'ers en onderwijsassistenten kunnen signaleren, goed geïnformeerd zijn over wat ze kunnen doen voor kinderen van gescheiden ouders en naar wie ze kunnen doorverwijzen. Een scheidingsprotocol zorgt voor houvast en helderheid voor zowel de school als ouders. Een eenduidig stappenplan voorkomt een hoop problemen.

Inhoud webinar:
Dit webinar geeft inzicht in wat een scheiding voor impact heeft op een kind. Per leeftijdsfase leer je wat de verschillende reacties kunnen zijn. Dit webinar leert je hoe je kinderen tot steun kan zijn en biedt communicatietips bij moeilijke oudergesprekken. We bespreken welke uitgangspunten belangrijk zijn bij een goed werkend scheidingsprotocol op school. Laat je niet verrassen en wees voorbereid als team. Samen sterk bij scheiding. 

Programma

Online bijeenkomst 15:15-16:30 uur

Link volgt op dag van webinar. 

Trainers:

Locaties: